Annika Labent

23.01.2018

Eripedagoogina meil töötav Annika on lõetanud Tartu Ülikooli eripedagoogika õppekava  haridusteaduse bakalaureuseõppe. 2006 aastal alustas õpinguid eripedagoogika ja logopeedia magistriõppes. On läbinud mitmeid logopeedia ja eripedagoogika praktikad nii koolis kui ka lasteaias. Annika on töötanud logopeedi ametikohal  mitmes  lasteaias, kus tegeles peamiselt lasteaialaste kõne arengu hindamise, kõne ja psüühiliste protsesside arendamise ning õpetajate ja lastevanemate nõustamisega.
Lisaks meie juures töötamisele on Annika Tartu lasteaia Ristikhein kõnepuuetega ja spetsiifiliste arenguhäiretega laste rühma logopeed. 
Täiendkoolitusena on läbinud Eesti Logopeedide Ühingu korraldatud  koolituse Standardiseeritud kõnetesti kasutamine 5-6 aastaste laste kõne uurimisel. 2016 aastal osales Annika Eesti logopeedide Ühingu korraldatud III Baltimaade logopeediakongressil: Kõneapraksia.
Oma töös peab oluliseks lapse hindamisel lapsekesksust ja valdkondade paljusust.
Annika üheks eesmärgiks on, et teraapiatunnid toetaksid ka lapse enesehinnangut ja usku iseendasse.