Kliendi meelespea

 • Teenusele aega broneerides palun veenduge, et Teil pole vastunäidustusi soovitud hooldusele.
 • Oma tervisliku seisundi eripäradest teavitage kindlasti teenuse läbiviijat.
 • Kui Teil on eelistus kindla hoolduse läbiviija osas (arst, massöör,füsioterapeut, kosmeetik), palume seda kindlasti aja broneerimisel öelda.
 • Palume Teil broneeritud teenusele saabuda võimalusel 5 minutit varem, et jõuaksite jätta üleriided garderoobi ja teavitada vastuvõtutöötajat oma saabumiset.
 • Kui Te ei saa broneeritud ajal teenusele tulla, palume sellest esimesel võimalusel meie vastuvõttu teatada.
 • Kui Teil on  kinkekaart, palun esitage see vastuvõttu enne teenusele minekut.
 • Kui Te saabute autoga, soovitame tööpäevadel kuni kella 17.00-ni kasutada Kvartali parkimismaja (1 h tasuta) või Aleksandri ja Kalevi tänavat (1,5 h tasuta). Tööpäevadel alates kella 17.00-st ja nädalavahetustel saab parkida Kohtumaja parklas tasuta.
 • Palume Teil koheselt informeerida teenuse läbiviijat, kui tunnete ennast hoolduse ajal ebamugavalt, kui Teil on külm, kuum, valus jne.
 • Massaaźidel ja vannihooldusetel on Teil soovi korral võimalik kasutada ühekordset pesu, mille annab Teile hoolduse läbiviija isiklikke ujumisriideid (trikood, päevitusriided, ujumispüksid) ega käterätte ei ole vajalik kaasa võtta.
 • Soolakambri seansid algavad igal täistunnil. Enne soolakambrisse tulekut palume mitte kasutada aerosoolseid jm lõhnaain (lõhnaõlid, deodorandid).
 • Massaaźidele ja vannihooldustele tulles palume eelnevalt eemaldada ehted : kaelaketid, käevõrud, kellad jm ehted.
 • Meie juures teenustel viibimise ajal palume Teil võimalusel oma mobiiltelefon lülitada hääletule reźiimile, et mitte lasta häirida ennast ega teisi kliente.
 • HTeenustele aega broneerides palun veenduge, et Teil pole vastunäidustusi soovitud hooldusele.