Sotsiaalne rehabilitatsioon

Sotsiaalne rehabilitatsioon Registreeru teenustele või küsi lisainfot/ 0 €

 • Sotsiaalset rehabilitatsiooni koordineerib ja vahendab  Sotsiaalkindlustusamet ning seda võivad saada alla 16-aastased lapsed, vanaduspensioniealised isikud, puuduva töövõimega isikud ja need tööealised isikud, kes ei tööta, ei õpi ega ole töötuna arvele võetud.
 • Sotsiaalne rehabilitatsioon on mõeldud kõigile kellel esineb korraga mitmeid erinevaid erivajaduse või puudega seotud probleeme, kes vajavad igapäevaelus abi puudest või erivajadusest tulenevate piirangutega toimetulekuks. Rehabilitatsiooni eesmärgiks on õpetada ja arendada inimese igapäevaelu oskusi, suurendada tema võimalusi ühiskonnaelus osaleda, toetada õppimist ja arendada eeldusi töövõime teatud tasemel omandamiseks või taastamiseks.
 • Sotsiaalkindlustusamet pakub teenuse vajajale välja:
  •   rehabilitatsiooniprogrammi
  •   või teenuste vajaduse hindamise käigus koostatakse talle tegevuskava 
  •   või keerulisematel juhtudel suunatakse ta rehabilitatsiooniasutusse isikliku rehabilitatsiooniplaani koostamiseks
 • Programm on mõeldud sarnaste probleemide ja eesmärkidega inimeste rühma jaoks.
 • Isikliku tegevuskava koostab inimesele Sotsiaalkindlustusameti juhtumikorraldaja.
 • Rehabilitatsiooniplaan on inimesele koostatud hindamise kokkuvõte koos tegevuskavaga, kus on kirjas, milliseid eesmärke inimene soovib läbi teenuste kasutamise saavutada.

Sotsiaalne rehabilitatsioon Dorpat Tervises toimub  individuaalselt, grupis nii eesti kui vene keeles ning koosneb vastavalt tegevuskavale või plaanile järgmistest tegevustest:

 • füsioteraapia
 • tegevustaraapia
 • logopeediline ja eripedagoogiline abi
 • psühholoogiline nõustamine
 • loovteraapia
 • sotsiaalnõustamine
 • kogemusnõustamine
 • meditsiiniline nõustamine (arst, õde)

Kuidas taotleda Sotsiaalset rehabilitatsiooni?

Pöörduge Sotsiaalkindlustusametisse. Juhtumikorraldajaga koos täidate küsimustiku ja vestlete ning seeläbi hindab juhtumikorraldaja teie rehabilitatsiooni vajadust. Juhtumikorraldaja abiga seatakse rehabilitatsiooni eesmärk ning pannakse paika tegevuskava, valite rehabilitatsiooni programmi, juhtumikorraldaja aitab valida teile sobiva teenuseosutaja.

Seejärel registreeruge meie juurde siinsamas oleva broneerimislingi kaudu või telefonil 510 9944, et kokku leppida sobiv teenuse alustamise aeg.

Loe lisainfot SKA kodulehelt.

 

Täname, et valisite Dorpat Tervise enda rehabilitatsiooniteenuste osutajaks,

palun andke meile tagasisidet, kuidas jäite rahule.

Tagasiside aitab meil parendada pakutavaid rehabilitatsiooniteenuseid.

Küsitlus on anonüümne,

Teie vastuseid analüüsitakse statistiliselt koos teiste teenusel osalenute vastustega.

Teie isikut ja Teie vastuseid ei viida mingil moel kokku.

 

Kõik Teie ettepanekud ja soovitused on väga oodatud!

Link küsitlusele  Google vormis

Rohkem infot