Eike Tähnas

8.02.2023

Eike on üks staažikamaid tegevusterapeute Eestis ja lisaks on tal magistrikraad eripedagoogikas.
Eike on töötanud nii suures rehabilitatsioonikeskuses kui ka taastusravi kliinikus ja puuetega laste perekeskuses tegevusterapeudi, eripedagoogi ja tegevusjuhendajana. Tal on pikaajaline töökogemus häirunud tegevusvõimega laste ja täiskasvanute õpetamisel ja juhendamisel erinevates reha-meeskondades. Kõige rohkem on ta varasema töökogemuse käigus tegelenud neuroloogiliste, traumatoloogiliste ja arenguhäiretega laste ning täiskasvanutega.
Erialaseid teadmisi täiendab Eike iseseisvalt erialast kirjandust lugedes ja erialaliitude poolt pakutud koolitustel osaledes.
Oma töös on Eike lähtunud mõttest, et mitte keegi ei tea, mida ta teha suudab, enne, kui ta proovib. Samuti on tema jaoks oluline mõttetera, mine alati nii kaugele, kui näed ja kui kohale jõuad, näed kaugemale.
Eike suhtleb vabalt eesti ja vene keeles.