Gertrud Tomson

26.08.2023

Gertrud lõpetas Tartu Tervishoiu kõrgkooli füsioterapeudi eriala 2022 aastal.
Ta suhtleb eesti ja inglise keeles vabalt ning saab hakkama ka vene keeles suhtelemisega.
Gertrud on lõpetanud Vanemuise tantsu- ja balletikooli ning kaks aastat andnud lastele balletitunde. Vaba aja veedab ta valdavalt tantsides, kui sellest veel mõni hetk üle jääb meeldib talle lugeda.