Liidia Merkuljeva

23.01.2018

Liidia on meil logopeed – eripedagoog ja teeb venekeelseid vastuvõtte. Liidia on õppinud Riia Pedagoogilises Koolis lasteaiakasvatajaks. Tartu Riikliku Ülikoolis lõpetas defektoloogia osakonna logopeed-eripedagoogi, abikooli õpetaja ja erilasteaia metoodiku erialad. Logopeedina on ta töötanud juba üle 30 aasta. Ta tegeleb nii erivajadustega laste kui ka täiskasvanutega. Liidia juures saavad abi lapsed, kes ei kõnele või on hakanud hilja rääkima, kelle kõne on ebaselge ja agrammatiline. Spetsiifiline valdkond on erivajadusega laste kõnearendus – häälikute parandamine. Liidia täiendab end pidavelt ja teeb seda üsna tihti Sankt Peterburgi Herzeni  Pedagoogikaülikoolis, Narva Kolledžis või Tartu Ülikoolis. Liidia emakeel on vene keel, aga räägib väga hästi ka eesti keeles.
Vabal ajal hoiab end aktiivsena,  käib paju jalutamas, ujub Auras. Eriti meeldib tal käia teatris ka kontsertitel, lugeda raamatuid, mängida lastelastega.