Liis Lättemäe

31.01.2019

Liis on haridusteaduste magister (eripedagoogika, õpiraskuste pedagoogika). Lõpetas Tartu Ülikooli 2012. aastal. Ülikooli õpingute ajal töötas ta  pimedate ja nägemispuudega ning ka liitpuudega lastega. Lisaks Dorpat Tervises töötamisele on Liisi üldlogopeed tavalasteaias. Liisi huvitavad enim ATH ja tähelepanuprobleemid, sh käitumishäired ning ka autismimipedagoogika valdkond. Valdavalt on ta end täiendanud Tartu Ülikooli, Logopeedide Ühingu ja Eesti Lasteaednike Liidu poolt pakutavatel täiendkoolitustel.
peab oma suurimateks saavutusteks  oma kahe lapse sündi. Tema poeg ja tütar motiveerivad teda olema parem inimene ning pingutama ka väga rasketes olukordades. Tema juhtmõte on: “Elada tuleb nii, et väärtustad iseenda heaolemist ja tundeid ning julged teha oma elus vajalikke muutusi ja lõpetamisi. Kui oled ise õnnelik ja rahul, on õnnelikud ka sinu lähedased!”