Olga Nekrassova

3.06.2022

Olga lõpetas 2006. aastal Tartu Ülikooli Narva Kolledži koolieelse lasteaiaõpetaja eriala.
2007. aastal lõpetas ta Tallinna Sotsiaal-Humanitaarinstituudi psühholoogi – logopeedi eriala.
Antud hetkel õpib ta Tartu Ülikoolis ja Peterburi Puškini Ülikoolis magistritasemel. Valdavalt on ta ennast erialaselt täiendanud Tartu Ülikooli, Logopeedide Ühingu ja Hariduse Tugiteenuste Keskuse poolt pakutavatel seminaridel ja koolitustel.

Ta on 10 aastat töötanud Tartumaal erinevates lasteaedades logopeedina ja rühmaõpetajana.
Praegu töötab ta Tartu Kelluke Lasteaia tasandusrühma logopeedina.

Olga töötab valdavalt kõneprobleemidega väikelaste ja koolieelikutega ning pakub nende perede tuge.
Oma töös kasutab ta tihti logopeedilisi massaažitehnikaid ja logorütmilisi tegevusi.

Olga suhtleb vabalt eesti ja vene keeles. Saab hakkama ka saksa keelega.

Vaba ajal meeldib Olgale viibida looduses ja teha sporti.

Tema tööelu juhtmõte on „Iga päev on erinev ja kordumatu nagu iga laps“.

.