Vanessa Helm

3.06.2022

Vanessa on lõpetanud Tartu Ülikoolis bakalaureuseõpingud füsioteraapia erialal ning 2022. aasta sügisest jätkab oma haridusteed magistriõppes. Füsioterapeudina on tema juhtmõte, et edasi jõudmise saladus peitub alati alustamises.
Vabal ajal meeldib talle väga tantsida, looduses olla ja raamatuid lugeda. Uueks hobiks on kujunemas ka fotograafia.