Eripedagoogi vastuvõtt

20.01.2018

Eripedagoogi ülesandeks on spetsiaalsete metoodikate abil suunata hariduslike erivajadustega lapse arengut ja leida sobiv õpetamisviis nii erivajadusega lapse kui ka täiskasvanu jaoks.

Nii saab õppija aru, mis on tema tegevuse eesmärk ja kuidas selleni jõuda, säilitatakse tahe pingutada ja luuakse positiivne minapilt.