Logopeedi vastuvõtt

20.01.2018

Logopeed tegeleb sellega, et inimene saaks oma mõtte kirjalikult või suuliselt teistele  arusaadavalt edasi anda ning mõista teiste poolt öeldut või kirjutatut.

Logopeedi abi võib vaja minna nii alles kõnelema hakkavatel lastel, kui ka juba koolis käivatel lastel.

Abi saavad ka hääle- või kõneloome probleemidega täiskasvanud, sealhulgas peakahjustuse järgselt. Logopeed aitab lahendada ka diktsiooniprobleeme – sõnalõppude „ära söömine“, kõnesujuvuse probleemid.

Lapsega tasub tulla logopeedi juurde, kui 3-aastane laps ei räägi grammatiliselt õigesti (nt sõnalõpud on valed) või kui 4-aastase lapse hääldus ei ole piisavalt selge, et võõrad temast aru saaksid. Ka siis on logopeedist abi, kui 5-6-aastasel või ka koolilapsel on raskusi lugema või kirjutama õppimisega. Logopeedi juurde võib tulla ka alla 3-aastase lapsega lapse kõne arengu hindamiseks.

Logopeedi vastuvõtt on meil nii eesti- kui venekeelne.