Sotsiaaltöötaja vastuvõtt

20.01.2018

Sotsiaaltöötaja tegevus on suunatud üksikisikute, perede ja rühmade toimetuleku toetamisele ning kogukonna ja ühiskonna vastavusse viimisele tema liikmete vajadustega, aidates orienteeruda sotsiaalteenuste valdkonnas.

Sotsiaaltöötaja tegeleb nii nõustamise kui ka konkreetse abi osutamisega.

Kliendid on enamasti inimesed, kelle probleemideks on töötus, eluaseme puudumine, majanduslik toimetulematus, tõsine haigus, puue, väärkohtlemine, riskikäitumine või muud sotsiaalsed riskid.