Tegevusterapeudi vastuvõtt

20.01.2018

Teenus on mõeldud nii lastele kui täiskasvanutele, kellel esinevad probleemid igapäevaelus toimetulekuga (näiteks riietumisel, pesemisel, toidu valmistamisel, poes käimisel, mängulistel tegevustel).

Tegevusterapeudi teenus

  • Hindab tegevusvõimet
  • Seab koos kliendiga eesmärgi
  • Õpetab igapäevaelu oskuseid (riietumine, söömine, pesemine…)
  • Parandab, säilitab, arendab  tegevuseeldusi läbi mängu ja tegevuse (kognitiivsed, sensomotoorsed, psühhosotsiaalsed tegevuseeldused)
  • Soovitab ja õpetab kasutama abivahendeid

Tegevusteraapia  käigus tegeldakse tegevuseelduste arendamise (oskused, mis on vajalikud eesmärgis püstitatud tegevuse sooritamiseks), konkreetse igapäevategevuste harjutamise, mõne mängulise tegevuse harjutamise, abivahendite tutvustamise ja  kasutama õppimisega, mis lihtsustavad eesmärgis püstitatud igapäevategevust, kodu, kooli või töökoha kohandamist, et tuleksite seal paremini toime.