Tatjana Nei

Tatjana on meil üldarst, kes  teeb  klientidele ka kaaniravi ja mudaravi protseduure. Üldarsti kutse omandas Tatjana Tartu Ülikoolis. Lisaks on Tatjana lõpetanud Tartu Meditsiinikoolis massaaži põhiõppe, Sankt Peterburgi Meditsiiniakadeemias kaaniravi ehk hirudoteraapia õppekava. Moskvas omandas  elektropunktuurdiagnostika Volli meetodil ning Rahvaste Sõpruse Ülikoolis lõpetas lasermeditsiini õppekava. Enne 2003. aastat kui Tatjanast sai meie meeskonna liige on ta töötanud kooliarstina,…

Katrin Ruitlane-Rütli

Katrin on meie rehabilitatsiooni meeskonna meditsiiniõde.  Ta on õppinud Tartu Meditsiinikoolis, meditsiiniõeks, massööriks. TÜ Arstiteaduskonna, Avatud Ülikoolis, on lõpetanud õendusjuhtimise õppekava. Lisaks on Katrinil omandanud ettevõttejuhtimine ja ta on liikumisrühmade juhendaja treener. Eelnevalt on Katrin töötanud traumaõena, hambaarsti assistendina, massöörina, lasteõena. Kogemusi on käinud omandamas ka Saksamaal. Lisaks meil töötamisele on Katrin hetkel ka  TÜ Lastekliinikus…

Eva Suviste

Eva vastutab kõige selle eest, et meie arvepidamine ning aruandlus oleks selge ja korras. Ta on lõpetanud Tartu Ülikooli majandusteaduskonna, töötanud erinevates valdkondades tegutsevate ettevõtete raamatupidajana, omab kogemust finants valdkonnas üle 20 aasta. Täiendavaid teadmisi on omandanud pidevalt mitmesugustel erialastel täiendkoolitustel, samuti igapäevases töös. Suhtleb eesti, vene, natuke inglise ja saksa keeles. Eva on tegelenud balleti ja moderntantsuga, mis…

Kerli Seli

Kerli tegeleb meil peamiselt algdokumentide sorteerimise ja nende sisestamisega raamatupidamise programmi ning müügiarvete koostamisega. Noor kolleeg läbis edukalt koolipraktika meie juures ning tööpraktika  AS-s Selko Security ja nüüd töötab Kerli meil raamatupidaja assistendina. Ta lõpetas 2015. aastal Tartu Tamme Gümnaasiumi humanitaarsuunal. Ning peale seda omandas Tartu Kutsehariduskeskuses raamatupidaja eriala, mille lõpetas 2017. aastal. Kerli suhtleb veidi…

Natalia Dovlatjan

Natalia teeb meil venekeelseid logopeedi vastuvõtte. Lisaks töötab lasteaias  eripedagoogi ja logopeedina. Ta on õppinud Tallinna Majandustehnikumis, Jaroslavli Riiklikus Pedagoogilises Ülikoolis omandanud pedagoog-psühholoogi ja õpetaja-logopeed eriala. Eelnevalt on töötanud õmblejana, instruktorina, logopeedina. Natalia spetsiifiliseks valdkonnaks on autismi ja intellektipuudega laste kasvatamine ja õpetamine. Talle meeldib regulaarselt lugeda eralakirjandust ning enesetäiendamiseks osaleb erialakoolitustel. Natalia emakeel on venekeel,…

Andres Valk

Andres lõpetas Tartu Ülikooli psühholoogia erialal 2002. aastal. Tema kõrvalerialadeks oli eripedagoogika ja eesti keel. Ta on töötanud praktiseeriva psühholoogina aastast 2003 nii rehabilitatsiooni- haridus- kui ka meditsiinisüsteemis. Andrese meelisvaldkond erialases töös on ärevushäired. Seda enam, et praegusel ajahetkel on nende esinemissagedus suurenenud. Ta on end täiendanud erinevates teraapiavormides (nt KKT, pereteraapia), samuti testide (kognitsioon,…

Tetiana Panasiuk

Tetiana on lõpetanud 2020. aastal Harkovi Riikliku Pedagoogilise Ülikoolis psühholoogia eriala. Lisaks on Tetianal ka ökonoomika-alane kõrgharidus. Tetiana täiendab ennast pidevalt erialaselt. Ta on läbinud mitmeid positiivse psühholoogia kursuseid ja näiteks ka Punase Risti psühholoogilise esmaabi koolituse. Ta omab väga pikaaegset töökogemust rahanduse valdkonnas. Psühholoogina on ta töötanud 6 aastat. Ukrainas töötas ta nii üksikisikute…

Liis Lättemäe

Liis on haridusteaduste magister (eripedagoogika, õpiraskuste pedagoogika). Lõpetas Tartu Ülikooli 2012. aastal. Ülikooli õpingute ajal töötas ta  pimedate ja nägemispuudega ning ka liitpuudega lastega. Lisaks Dorpat Tervises töötamisele on Liisi üldlogopeed tavalasteaias. Liisi huvitavad enim ATH ja tähelepanuprobleemid, sh käitumishäired ning ka autismimipedagoogika valdkond. Valdavalt on ta end täiendanud Tartu Ülikooli, Logopeedide Ühingu ja Eesti Lasteaednike Liidu…