Eva Suviste

Eva vastutab kõige selle eest, et meie arvepidamine ning aruandlus oleks selge ja korras. Ta on lõpetanud Tartu Ülikooli majandusteaduskonna, töötanud erinevates valdkondades tegutsevate ettevõtete raamatupidajana, omab kogemust finants valdkonnas üle 20 aasta. Täiendavaid teadmisi on omandanud pidevalt mitmesugustel erialastel täiendkoolitustel, samuti igapäevases töös. Suhtleb eesti, vene, natuke inglise ja saksa keeles. Eva on tegelenud balleti ja moderntantsuga, mis…

Kerli Seli

Kerli tegeleb meil peamiselt algdokumentide sorteerimise ja nende sisestamisega raamatupidamise programmi ning müügiarvete koostamisega. Noor kolleeg läbis edukalt koolipraktika meie juures ning tööpraktika  AS-s Selko Security ja nüüd töötab Kerli meil raamatupidaja assistendina. Ta lõpetas 2015. aastal Tartu Tamme Gümnaasiumi humanitaarsuunal. Ning peale seda omandas Tartu Kutsehariduskeskuses raamatupidaja eriala, mille lõpetas 2017. aastal. Kerli emakeeleks on…

Natalia Dovlatjan

Natalia teeb meil venekeelseid logopeedi vastuvõtte. Lisaks töötab lasteaias  eripedagoogi ja logopeedina. Ta on õppinud Tallinna Majandustehnikumis, Jaroslavli Riiklikus Pedagoogilises Ülikoolis omandanud pedagoog-psühholoogi ja õpetaja-logopeed eriala. Eelnevalt on töötanud õmblejana, instruktorina, logopeedina. Natalia spetsiifiliseks valdkonnaks on autismi ja intellektipuudega laste kasvatamine ja õpetamine. Talle meeldib regulaarselt lugeda eralakirjandust ning enesetäiendamiseks osaleb erialakoolitustel. Natalia emakeel on venekeel,…

Liis Lättemäe

Liis on haridusteaduste magister (eripedagoogika, õpiraskuste pedagoogika). Lõpetas Tartu Ülikooli 2012. aastal. Ülikooli õpingute ajal töötas ta  pimedate ja nägemispuudega ning ka liitpuudega lastega. Lisaks Dorpat Tervises töötamisele on Liisi üldlogopeed tavalasteaias. Liisi huvitavad enim ATH ja tähelepanuprobleemid, sh käitumishäired ning ka autismimipedagoogika valdkond. Valdavalt on ta end täiendanud Tartu Ülikooli, Logopeedide Ühingu ja Eesti Lasteaednike Liidu…