Valentina Murova

Valentinal on meie juures logopeed – eripedagoogi venekeelsed vastuvõtud. Ta on omandanud Tartu Ülikoolis eripedagoogika eriala.  Aastatel 1972-1974 omandas meditsiiniõe elukutse Tartu Meditsiinikoolis. Valentina on eelnevalt töötanud meditsiiniõena Lätis,  Kazahstanis ja Tartu Lastekliinikus. Alates 1990 aastast on töötanud logopeedina erinevates lasteaedades. Tema emakeel on vene keel, suhtleb vabalt  eesti keeles, natukene valdab inglise- ja poola keelt.

Natalia Dovlatjan

Natalia teeb meil venekeelseid logopeedi vastuvõtte. Lisaks töötab lasteaias  eripedagoogi ja logopeedina. Ta on õppinud Tallinna Majandustehnikumis, Jaroslavli Riiklikus Pedagoogilises Ülikoolis omandanud pedagoog-psühholoogi ja õpetaja-logopeed eriala. Eelnevalt on töötanud õmblejana, instruktorina, logopeedina. Natalia spetsiifiliseks valdkonnaks on autismi ja intellektipuudega laste kasvatamine ja õpetamine. Talle meeldib regulaarselt lugeda eralakirjandust ning enesetäiendamiseks osaleb erialakoolitustel. Natalia emakeel on venekeel,…

Liis Lättemäe

Liis on haridusteaduste magister (eripedagoogika, õpiraskuste pedagoogika). Lõpetas Tartu Ülikooli 2012. aastal. Ülikooli õpingute ajal töötas ta  pimedate ja nägemispuudega ning ka liitpuudega lastega. Lisaks Dorpat Tervises töötamisele on Liisi üldlogopeed tavalasteaias. Liisi huvitavad enim ATH ja tähelepanuprobleemid, sh käitumishäired ning ka autismimipedagoogika valdkond. Valdavalt on ta end täiendanud Tartu Ülikooli, Logopeedide Ühingu ja Eesti Lasteaednike Liidu…