Mudaravi kogu kehale

TutvustusNäidustusedVastunäidustusedTutvustus Dorpat Tervises kasutame mudaraviks merelise päritoluga Hiiumaa Käina lahe muda, mis on unikaalse mineraalsete ja orgaaniliste ainete kooslusega. Käina lahe ravimuda on Eesti ravimudadest kõige puhtama koostisega ja ei sisalda kahjulikke lisandeid. Üldmuda protseduuri läbiviimiseks valatakse mudaravi lauale umbes 3 cm paksune mudakiht, mis on eelnevalt soojendatud 40 – 42 kraadini. Klient heidab mudaravi…

Lokaalne mudaravi

TutvustusNäidustusedVastunäidustusedTutvustus Klientidele, kellele üldmuda mähised ei sobi on alternatiiviks lokaalne mudaravi. Lokaalset  mudaravi tehakse liigestele, kätele, jalgadele, seljale. Kasutame mudaraviks merelise päritoluga Hiiumaa Käina lahe muda, mis on unikaalse mineraalsete ja orgaaniliste ainete kooslusega. Käina lahe ravimuda on Eesti ravimudadest kõige puhtama koostisega ja ei sisalda kahjulikke lisandeid. Näidustused Näidustused: •reumaatilised haigused •liigeste, kõõluste- ja…

Psühholoogi vastuvõtt

TutvustusNäidustusedVastunäidustusedTutvustus Psühholoog aitab erinevate isiklike muredega toime tulla. Ta on erapooletu ja kõik vastuvõtul räägitu on konfidentsiaalne. Psühholoogil on teadmised ja oskused aitamaks kliendil kiiresti nii probleemide põhjuste kui ka lahendusteni jõuda. Psühholoogi abil on võimalik jagu saada depressioonist ja õppida stressiga paremini toime tulema. Psühholoogilist nõustamist pakume  nii eesti- kui venekeelsena. NäidustusedVastunäidustused

Logopeedi vastuvõtt

TutvustusNäidustusedVastunäidustusedTutvustus Logopeed tegeleb sellega, et inimene saaks oma mõtte kirjalikult või suuliselt teistele  arusaadavalt edasi anda ning mõista teiste poolt öeldut või kirjutatut. Logopeedi abi võib vaja minna nii alles kõnelema hakkavatel lastel, kui ka juba koolis käivatel lastel. Abi saavad ka hääle- või kõneloome probleemidega täiskasvanud, sealhulgas peakahjustuse järgselt. Logopeed aitab lahendada ka diktsiooniprobleeme…

Eripedagoogi vastuvõtt

TutvustusNäidustusedVastunäidustusedTutvustus Eripedagoogi ülesandeks on spetsiaalsete metoodikate abil suunata hariduslike erivajadustega lapse arengut ja leida sobiv õpetamisviis nii erivajadusega lapse kui ka täiskasvanu jaoks. Nii saab õppija aru, mis on tema tegevuse eesmärk ja kuidas selleni jõuda, säilitatakse tahe pingutada ja luuakse positiivne minapilt. NäidustusedVastunäidustused

Loovterapeudi vastuvõtt

TutvustusNäidustusedVastunäidustusedTutvustus Meie loovterapeut keskendub oma teenuses liikumis- ja tantsuteraapiale, mis on  eesmärgipärane ja planeeritud tegevus psühhoterapeutilises ravis ja rehabilitatsioonis. Tantsu- ja liikumisteraapias on eneseväljenduse vahendiks inimese enda keha.  Teenus on mõeldud nii lastele kui täiskasvanutele.  Tantsuteraapia on lihtsamalt öeldes nagu vestlus hingearsti või  psühholoogiga, kus kasutatakse liikumist ja keha enese tunnetamiseks ja parema tervise või heaolu saavutamiseks. Tantsuteraapia…

Tegevusterapeudi vastuvõtt

TutvustusNäidustusedVastunäidustusedTutvustus Teenus on mõeldud nii lastele kui täiskasvanutele, kellel esinevad probleemid igapäevaelus toimetulekuga (näiteks riietumisel, pesemisel, toidu valmistamisel, poes käimisel, mängulistel tegevustel). Tegevusterapeudi teenus Hindab tegevusvõimet Seab koos kliendiga eesmärgi Õpetab igapäevaelu oskuseid (riietumine, söömine, pesemine…) Parandab, säilitab, arendab  tegevuseeldusi läbi mängu ja tegevuse (kognitiivsed, sensomotoorsed, psühhosotsiaalsed tegevuseeldused) Soovitab ja õpetab kasutama abivahendeid Tegevusteraapia  käigus tegeldakse tegevuseelduste arendamise (oskused, mis…

Sotsiaaltöötaja vastuvõtt

TutvustusNäidustusedVastunäidustusedTutvustus Sotsiaaltöötaja tegevus on suunatud üksikisikute, perede ja rühmade toimetuleku toetamisele ning kogukonna ja ühiskonna vastavusse viimisele tema liikmete vajadustega, aidates orienteeruda sotsiaalteenuste valdkonnas. Sotsiaaltöötaja tegeleb nii nõustamise kui ka konkreetse abi osutamisega. Kliendid on enamasti inimesed, kelle probleemideks on töötus, eluaseme puudumine, majanduslik toimetulematus, tõsine haigus, puue, väärkohtlemine, riskikäitumine või muud sotsiaalsed riskid. NäidustusedVastunäidustused

Taastusarsti vastuvõtt

TutvustusNäidustusedVastunäidustusedTutvustus Taastusraviarsti vastuvõtu eesmärgiks on välja selgitada sobivad raviprotseduurid lähtuvalt kliendi kaebustest ning vastunäidustused erinevatele hooldustele. Taastusraviarsti vastuvõtul koostatakse kliendile individuaalne raviplaan ja vajadusel suunatakse täiendavatele uuringutele või analüüsidele.   NäidustusedVastunäidustused

Ortopeedi vastuvõtt

TutvustusNäidustusedVastunäidustusedTutvustus Ortopeed tegeleb ambulatoorsel vastuvõtul kliendi tugi-liikumisaparaadi (luud, liigesed, lihased, sidemed, kõõlused) probleemide ja traumade diagnoosimise ning ravi planeerimisega. Ortopeedi vastuvõtt sisaldab: Vestlus kliendiga ja anamneesi kogumine Kliendi läbivaatus, diagnoosi määramine Raviplaani koostamine Ravimite soovitamine ja retsepti väljakirjutamine Vajadusel täiendavatele uuringutele edasi suunamine Nõustamine tervise säilitamiseks või parandamiseks NäidustusedVastunäidustused