Rehabilitatsioon

Rehabilitatsiooniteenus on riiklik sotsiaalteenus, mille eesmärk on parandada inimese iseseisvat toimetulekut, soodustada töötamist või tööle asumist ja suurendada ühiskonnas osalemist.


Puudega lapse puhul on eesmärk aidata kaasa lapse arengule ja hariduse omandamisele, tööealise inimese puhul toetada tööle asumise valmisolekut või tööl püsimist, eaka inimese puhul parandada iseseisvat toimetulekut.


Rehabilitatsiooniteenused jagunesid alates 1. jaanuarist 2016

 • sotsiaalseks rehabilitatsiooniks
 • tööalaseks rehabilitatsiooniks

Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenust ja tööalase rehabilitatsiooni teenust ei või saada samaaegselt.


Ravi, sealhulgas taastusravi, ei ole sotsiaalne rehabilitatsioon. Ravi ja taastusravi vajaduse korral tuleb pöörduda oma perearsti või vastava eriarsti poole.

Tööalane rehabilitatsioon Registreeru teenustele või küsi lisainfot/ 0 €

 • Tööalast rehabilitatsiooni koordineerib ja vahendab Töötukassa. 
 • Tööalane rehabilitatsioon on mõeldud inimestele, kel on  vähenenud töövõime tõttu mitmeid takistusi ja kes vajavad seetõttu tööle asumiseks või töötamise jätkamiseks erinevate spetsialistide abi.Tööalane rehabilitatsioon:
  • õpetab teid puude või tervisehäirega toime tulema
  • arendab töövõimet
  • aitab sobitada töötingimusi ja kohaneda tööeluga

   

 • Kui teil on Töötukassa poolt hinnatud tööalase rehabilitatsiooni vajadus, pakub Dorpat Tervis teile vajalikke tööalase rehabilitatsiooni teenuseid. Rehabilitatsioon sisaldab vastavalt vajadusele :
  • füsioteraapia teenust
  • tegevustaraapia teenust
  • logopeedilist ja eripedagoogilist abi
  • psühholoogilist ja sotsiaalnõustamist
  • meditsiinilist nõustamist

Tööalast rehabilitatsiooni võib saada  Dorpat Tervises individuaalselt, perele või grupis nii eesti kui vene keeles ning koosneb vastavalt tegevuskavale või programmile.

 • Kuidas taotleda Tööalast rehabilitatsiooni?

Pöörduge Töötukassasse. Juhtumikorraldaja hindab teie rehabilitatsiooni vajadust. Kui te tuvastate vajaduse tööalasele rehabilitatsioonile, siis sõnastate enda rehabilitatsiooni eesmärgi ning seejärel valite enda jaoks sobiva rehabilitatsiooniasutuse.

Seejärel registreeruge meie juurde siinsamas oleva broneerimislingi kaudu või telefonil 510 9944, et kokku leppida sobiv teenuse alustamise aeg.

Üldjuhul kestab teenus kuni üks aasta ning Töötukassa saab teie tööalase rehabilitatsiooni eest tasuda kuni 1800€.

Loe lisainfot Töötukassa kodulehelt.

 

                              TEENUSE NIMETUS                                                    ……………………………..  TUNNI HIND

                                                                                                            ……………………….. (Hinnad sisaldavad käibemaksu)  

 

Füsioteraapia individuaalne 75,-
Füsioteraapia grupis 25.-
Tegevusteraapia individuaalne 75,-
Tegevusteraapia grupis 25.-
Loovteraapia individuaalne 75,-
Loovteraapia grupis 25.-
Psühholoogi teenus individuaalne 75,-
Psühholoogi teenus grupis 25.-
Logopeedi teenus individuaalne 75,-
Logopeedi teenus grupis 25.-
Eripedagoogi teenus individuaalne 75,-
Eripedagoogi teenus grupis 25.-
Sotsiaalnõustamine individuaalne 75,-
Sotsiaalnõustamine grupis 25.-
Arsti vastuvõtt individuaalne 75,-
Meditsiiniõe teenus individuaalne 75,-
Meditsiiniõe teenus grupis 25.-
Kogemusnõustamine individuaalne 75,-
Kogemusnõustamine grupis 25.-

Grupiteenuste hind on ühe grupis osaleja kohta.

Täname, et valisite Dorpat Tervise enda rehabilitatsiooniteenuste osutajaks,

palun andke meile tagasisidet, kuidas jäite rahule.

Tagasiside aitab meil parendada pakutavaid rehabilitatsiooniteenuseid.

Küsitlus on anonüümne,

Teie vastuseid analüüsitakse statistiliselt koos teiste teenusel osalenute vastustega.

Teie isikut ja Teie vastuseid ei viida mingil moel kokku.

 

Kõik Teie ettepanekud ja soovitused on väga oodatud!

Link küsitlusele  Google vormis

Rohkem infot

Sotsiaalne rehabilitatsioon Registreeru teenustele või küsi lisainfot/ 0 €

 • Sotsiaalset rehabilitatsiooni koordineerib ja vahendab  Sotsiaalkindlustusamet ning seda võivad saada alla 16-aastased lapsed, vanaduspensioniealised isikud, puuduva töövõimega isikud ja need tööealised isikud, kes ei tööta, ei õpi ega ole töötuna arvele võetud.
 • Sotsiaalne rehabilitatsioon on mõeldud kõigile kellel esineb korraga mitmeid erinevaid erivajaduse või puudega seotud probleeme, kes vajavad igapäevaelus abi puudest või erivajadusest tulenevate piirangutega toimetulekuks. Rehabilitatsiooni eesmärgiks on õpetada ja arendada inimese igapäevaelu oskusi, suurendada tema võimalusi ühiskonnaelus osaleda, toetada õppimist ja arendada eeldusi töövõime teatud tasemel omandamiseks või taastamiseks.
 • Sotsiaalkindlustusamet pakub teenuse vajajale välja:
  •   rehabilitatsiooniprogrammi
  •   või teenuste vajaduse hindamise käigus koostatakse talle tegevuskava 
  •   või keerulisematel juhtudel suunatakse ta rehabilitatsiooniasutusse isikliku rehabilitatsiooniplaani koostamiseks
 • Programm on mõeldud sarnaste probleemide ja eesmärkidega inimeste rühma jaoks.
 • Isikliku tegevuskava koostab inimesele Sotsiaalkindlustusameti juhtumikorraldaja.
 • Rehabilitatsiooniplaan on inimesele koostatud hindamise kokkuvõte koos tegevuskavaga, kus on kirjas, milliseid eesmärke inimene soovib läbi teenuste kasutamise saavutada.

Sotsiaalne rehabilitatsioon Dorpat Tervises toimub  individuaalselt, grupis nii eesti kui vene keeles ning koosneb vastavalt tegevuskavale või plaanile järgmistest tegevustest:

 • füsioteraapia
 • tegevustaraapia
 • logopeediline ja eripedagoogiline abi
 • psühholoogiline nõustamine
 • loovteraapia
 • sotsiaalnõustamine
 • kogemusnõustamine
 • meditsiiniline nõustamine (arst, õde)

Kuidas taotleda Sotsiaalset rehabilitatsiooni?

Pöörduge Sotsiaalkindlustusametisse. Juhtumikorraldajaga koos täidate küsimustiku ja vestlete ning seeläbi hindab juhtumikorraldaja teie rehabilitatsiooni vajadust. Juhtumikorraldaja abiga seatakse rehabilitatsiooni eesmärk ning pannakse paika tegevuskava, valite rehabilitatsiooni programmi, juhtumikorraldaja aitab valida teile sobiva teenuseosutaja.

Seejärel registreeruge meie juurde siinsamas oleva broneerimislingi kaudu või telefonil 510 9944, et kokku leppida sobiv teenuse alustamise aeg.

Loe lisainfot SKA kodulehelt.

 

Täname, et valisite Dorpat Tervise enda rehabilitatsiooniteenuste osutajaks,

palun andke meile tagasisidet, kuidas jäite rahule.

Tagasiside aitab meil parendada pakutavaid rehabilitatsiooniteenuseid.

Küsitlus on anonüümne,

Teie vastuseid analüüsitakse statistiliselt koos teiste teenusel osalenute vastustega.

Teie isikut ja Teie vastuseid ei viida mingil moel kokku.

 

Kõik Teie ettepanekud ja soovitused on väga oodatud!

Link küsitlusele  Google vormis

Rohkem infot