Füsioterapeudid

Merlin Olveti (lapsehoolduspuhkusel)

Raviteenuste juht / tööalase rehabilitatsiooni koordinaator / füsioterapeut
Merlin juhib raviteenuste ja füsioterapeutide osakonda ning koordineerib tööalase rehabilitatsiooni valdkonda. Ta on lõpetanud Tartu Ülikooli füsioteraapia eriala magistriõppe, cum laude. On osalenud erinevatel teaduskonverentsidel ja läbinud erinevaid erialaseid täiendkoolitusi, eelistuseks on kujunenud koostöös Tartu Ülikooliga pakutavad täiendkoolitused.
Eelnevalt on Merlin töötanud rühmatreeningute treenerina 15 aastat, füsioterapeudina 3 aastat. Osakonna ja valdkonnaa juhina tegeleb ta meil kõigega ja hästi, küll aga on tema eelistus  töötada täiskasvanutega, eriti alaseljavaludega kimpus olevate klientidega. Suhtleb eesti, inglise keeles, täiskasvanu teraapiat suudab läbi viia ka vene keeles.
Merlini suurimaks kireks on lugemine, sealhulgas ka värske teaduskirjandus.
Tema suurimaks püüdluseks on elada elu, mis paneb silma särama.

Liisi Saaremägi

Füsioterapeut / treener
Liisi on lõpetanud Tartu Tervishoiu Kõrgkooli füsioterapeudi eriala. 
Eelnevalt on töötanud füsioterapeudina Tartu Ülikooli Kliinikumi statsionaarse taastusravi osakonnas. Õpingute kõrvalt on Liisi töötanud ka müügikonsultandi ja klienditeenindajana nii Jõhvi Kontserdimajas kui ka kaubanduses.
Füsioterapeudina tegeleb ta kõige meelsamini ortopeediliste vaevustega kimpus olevate klientidega. Suhtleb eesti, inglise keeles ning vähesel määral saab hakkama ka venekeelsete klientidega.
Liisile meeldib väga lugeda ja erialaseid lisateadmisi ammutab ta teaduskirjandusest.
Liisi hobideks on  jõutreening  ja looduses viibimine.  Mõlemad annavad talle sisemist jõudu ja aitavad mõttel selgineda.

Anton Raudsepp

Füsioterapeut/ psühholoog
Anton töötab meil füsioterapeudina ja alates 2017. aastast ka psühholoogina. 
Tervishoiu Kõrgkoolis omandas ta füsioteraapia eriala ja  Tartu Ülikoolis psühholoogia.
Lisaks psühholoogiale on tema spetsiifiliseks valdkonnaks lastefüsioteraapia, spordifüsioteraapia, kehaline ettevalmistus. 
On eelnevalt töötanud füsioterapeudi ja jalgpalli treenerina. Oma teadmisi ammutab raamatutest, videomaterjalidest ning on osalenud Eesti Jalgpalli Liidu ning Tartu Ülikooli erialastel täiendkoolitustel.
Hobideks on sportimine ja psühholoogia, mida arvab, et on tore omavahel ühendada.
Antoni elu läbiv juhtmõte on: Roosa Patrick’u võtmehoidja!!!

Jaan Luts

Füsioterapeut
Füsioterapeut Jaan on lõpetanud Tartu Tervishoiu Kõrgkooli füsioteraapia eriala bakalauruse õppe ja Taru Ülikooli füsioteraapia eriala magistriõppe.
Varasemalt on töötanud peamiselt lihas-skeletisüsteemi häiretega  klientidega (ortopeedia-traumatoloogia), meie juurde tööle tulles on aga kokkupuude kõikide põhivaldkondadega.
Täiendavad teadmised on saanud erialastelt koolitustelt (samuti konverentsidelt) ning teaduskirjandusest. Lisaks eesti keelele valdab ka hästi inglise keelt. Tegeleb regulaarselt  jõutreeninguga. Jaan on tegelenud väga pikka aega ka muusikaga ja ta on üsna kindel, et see on aidanud kaasa tema loovusele teraapiaprotsessis – üritab tekitada oma tegevustega klientides huvi, et teraapiast kujuneks välja võimalusel liikumisharjumus.

Märt Lellsaar

Füsioterapeut
Meie füsioterapeut Märt on lõpetanud Tartu Ülikoolis füsioteraapia bakalaureuseõppe ja hetkel on Tartu Ülikoolis sama eriala magistrant. Eelnevalt on töötanud massöörina ja tegutsenud ka U18 eesti jäähokikoondise füsioterapeudina. Noormana on omandanud palju oskusi katuseehitusel.
Täiendõppena on läbinud Märt Tartu Ülikooli poolt korraldatud  kinesio- ja sporditeibikursused. Suhtleb vabalt eesti ja inglise keeles. Saab rahuldavalt hakkama ka vene keelega.
Märt on väga hea võrkpallur, tegeleb aktiivselt jõutreeninguga ning on Eesti kogenumaid bobikelgutajaid.
Sport ja sellega seotud toitumine on tema jaoks kõige huvitavamad valdkonnad.

Andžei Veidenbaum

Füsioterapeut
Andžei on lõpetanud füsioterapeudi õppekava Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis ja jätkab lisaks meie juures töötamisele õpinguid Tartu Ülikooli füsioteraapia eriala magistriõppes. 
Oma esimest töökogemust füsioterapeudina tuli ta saama just meie juurde.
Andžeil on osalenud kinesiotepimise (K-teipingu Eesti akadeemia) ja sporditeipimise (FysioCentrum) koolitustel. Lisaks võttis ta osa rahvusvahelisest üliõpilaste massaaživõistlustest, mis toimusid Leedus Kaunase kolledžis (7TH INTERNATIONAL STUDENTS MASSAGE CHAMPIONSHIP).
Suhtleb vabalt eesti keeles, valdab suurepäraselt vene, inglise ja prantsuse keelt.  Andžeile  meeldib olla aktiivne ja tegeleda spordiga. Sõudmises on Eesti meistrivõistluste medaliomanik. Selleks, et olla suureks eeskujuks klientidele ja patsientidele, tegeleb regulaarselt jõutreeninguga. Lisaks meeldib mängida ka tennist. Enda ja ka meie arvates on Andžei hea suhtleja ning leiab alati inimestega ühise keele. Ühtlasi  on Andžei Eesti Füsioteraapia Üliõpilaste Seltsi juhatuse liige, 2018. aasta septembrist  ka Eesti Füsioterapeutide Liidu liige.
Tema (töö)elu läbivad juhtmõtted:
Pole tähtis, kui aeglaselt sa liigud, oluline on mitte seisma jääda“
„Kui sa tahad ülespoole liikuda, aita ka kellelgi teisel kõrgemale tõusta“

Sander Keskküla

Füsioterapeut

Lisanne Meristo

Füsioterapeut / treener