Füsioterapeudid

Merlin Olveti

Raviteenuste juht / tööalase rehabilitatsiooni koordinaator / füsioterapeut
Merlin juhib raviteenuste ja füsioterapeutide osakonda ning koordineerib tööalase rehabilitatsiooni valdkonda. Ta on lõpetanud Tartu Ülikooli füsioteraapia eriala magistriõppe, cum laude. On osalenud erinevatel teaduskonverentsidel ja läbinud erinevaid erialaseid täiendkoolitusi, eelistuseks on kujunenud koostöös Tartu Ülikooliga pakutavad täiendkoolitused.
Eelnevalt on Merlin töötanud rühmatreeningute treenerina 15 aastat, füsioterapeudina 3 aastat. Osakonna ja valdkonnaa juhina tegeleb ta meil kõigega ja hästi, küll aga on tema eelistus  töötada täiskasvanutega, eriti alaseljavaludega kimpus olevate klientidega. Suhtleb eesti, inglise keeles, täiskasvanu teraapiat suudab läbi viia ka vene keeles.
Merlini suurimaks kireks on lugemine, sealhulgas ka värske teaduskirjandus.
Tema suurimaks püüdluseks on elada elu, mis paneb silma särama.

Anton Raudsepp

Füsioterapeut/ psühholoog
Anton töötab meil füsioterapeudina ja alates 2017. aastast ka psühholoogina. 
Tervishoiu Kõrgkoolis omandas ta füsioteraapia eriala ja  Tartu Ülikoolis psühholoogia.
Lisaks psühholoogiale on tema spetsiifiliseks valdkonnaks lastefüsioteraapia, spordifüsioteraapia, kehaline ettevalmistus. 
On eelnevalt töötanud füsioterapeudi ja jalgpalli treenerina. Oma teadmisi ammutab raamatutest, videomaterjalidest ning on osalenud Eesti Jalgpalli Liidu ning Tartu Ülikooli erialastel täiendkoolitustel.
Hobideks on sportimine ja psühholoogia, mida arvab, et on tore omavahel ühendada.
Antoni elu läbiv juhtmõte on: Roosa Patrick’u võtmehoidja!!!

Jaan Luts

Füsioterapeut
Füsioterapeut Jaan on lõpetanud Tartu Tervishoiu Kõrgkooli füsioteraapia eriala bakalauruse õppe ja Tartu Ülikooli füsioteraapia eriala magistriõppe.
Varasemalt on töötanud peamiselt lihas-skeletisüsteemi häiretega  klientidega (ortopeedia-traumatoloogia), meie juurde tööle tulles on aga kokkupuude kõikide põhivaldkondadega.
Täiendavad teadmised on saanud erialastelt koolitustelt (samuti konverentsidelt) ning teaduskirjandusest. Lisaks eesti keelele valdab ka hästi inglise keelt. Tegeleb regulaarselt  jõutreeninguga. Jaan on tegelenud väga pikka aega ka muusikaga ja ta on üsna kindel, et see on aidanud kaasa tema loovusele teraapiaprotsessis – üritab tekitada oma tegevustega klientides huvi, et teraapiast kujuneks välja võimalusel liikumisharjumus.

Sander Kesküla

Füsioterapeut
Sander lõpetas 2019. aastal Tartu Ülikooli füsioteraapia eriala bakalaureuse õppeastme. Hetkel on ta Tartu Ülikooli füsioteraapia eriala magistrant. Talle pakuvad enim huvi  neuroloogiliste probleemidega kliendid ja samuti kroonilise valu käsitlus.
Sander on aktiivselt osalenud erinevatel füsioteraapiaalastel seminaridel ning pidevalt harib end iseseisvalt teaduskirjanduse ja muude materjalide abil. Suhtluskeelteks on eesti, inglise ning vene keel.

Oma töös püüab ta lähtuda tasakaalukusest ja ratsionaalsusest, põhjuse ja tagajärje põhimõttest. Samuti usub ta, et igale inimesele tarvitseb läheneda individuaalselt, nende soove ning vajadusi silmas pidades.

Lisaks tööle tegeleb Sander aktiivselt ka muusikaga. Samuti on Sander hetkel treener-mängija positsioonil jalgpalliklubis Annelinna Ajax. Jalgpalli on ta harrastanud üle 10 aasta. Peale muu kõnetavad Sandrit veel erinevad kunstiliigid, kokkamine, snuuker ja lingvistika.

Sandri (töö)elu läbiv juhtmõte on:  Me ei saa alati sihile jõudmist garanteerida, aga me saame alati üritada ja vaeva näha. Sellisel juhul oleme teinud endast oleneva ning ega rohkemat ei saagi ühelt inimeselt paluda.

Vanessa Helm

Füsioterapeut
Vanessa on lõpetanud Tartu Ülikoolis bakalaureuseõpingud füsioteraapia erialal ning 2022. aasta sügisest jätkab oma haridusteed magistriõppes. Füsioterapeudina on tema juhtmõte, et edasi jõudmise saladus peitub alati alustamises.
Vabal ajal meeldib talle väga tantsida, looduses olla ja raamatuid lugeda. Uueks hobiks on kujunemas ka fotograafia.

Anastasia Pustovit

Füsioterapeut
Anastasia ütleb enda kohta, et füsioterapeudina peab ta oluliseks oma teadlase aju, inimlikku südant ning kunstniku käsi, mis üheskoos töötavad tervist edendavate põhimõtete nimel.
Anastasia senine kogemus füsioterapeudina näitab, et paljud inimesed peavad füsioteraapiat kättesaadavaks ainult rehabilitatsiooni teenuste raames. Tegelikult saab igaüks alustada iseseisvalt oma tervisliku seisundi parandamist füsioterapeudi abiga.
Anastasia taastab oma energia looduses aktiivselt puhates.
Anastasia juhtmõte on, et tähtis pole mitte nädalavahetuse ja puhkuse pikkus, vaid see, kuidas sa seda kasutad.

Kertu-Liisu Ert

Füsioterapeut
Kertu-Liisu lõpetas 2019. a Tartu Tervishoiu Kõrgkooli füsioterapeudi eriala.
Peale kõrgkooli lõpetamist töötas ta kolm aastat Haapsalu Neuroloogilises Rehabilitatsioonikeskuses füsioterapeudina seljaajukahjustuste taastusravi osakonnas. Edasi jätkas ta oma tööelu juba Tartus, kus töötab siiani füsioterapeudina.
Kõige suurem kogemus ja kõige südamelähedasem on talle neuroloogia valdkond sh insult, seljaajukahjustus, närviärritus/pitsumine.
Ta on õppinud Eesti Massaaži- ja Teraapiakoolis klassikalist- ja kupumassaaži.
Kertu-Liisu suhtleb vabalt eesti ja inglise keeles ja vähesel määral ka vene keeles.

Gertrud Tomson

Füsioterapeut / treener
Gertrud lõpetas Tartu Tervishoiu kõrgkooli füsioterapeudi eriala 2022 aastal.
Ta suhtleb eesti ja inglise keeles vabalt ning saab hakkama ka vene keeles suhtelemisega.
Gertrud on lõpetanud Vanemuise tantsu- ja balletikooli ning kaks aastat andnud lastele balletitunde. Vaba aja veedab ta valdavalt tantsides, kui sellest veel mõni hetk üle jääb meeldib talle lugeda.