Sotsiaaltöötajad

Kati Okkas

Sotsiaalteenuste juht / sotsiaaltöötaja
Kati juhib  sotsiaalvaldkonda, tegeleb puudega inimestega ja koordineerib nende sotsiaalset rehabilitatsiooni. Katil on omandatud Tartu Ülikooli  Sotsiaaltöö ja- poliitika eriala. On täiendanud ennast erinevates tööd toetavates valdkondades, nagu kutsepedagoogika, psüühikahäiretest taastumine jne.
Kati suhtleb eesti ja inglise keeles, vajadusel saab hakkama ka soome ja saksa keeles. Talle meeldib inimesi aidata ja toetada ning näha, et abi või toetus on neid aidanud, lisaks on Katile oluline  aidata kaasa tegevusele, mis paneb inimestel silmad särama.
Oma elus kasutab mõtet, et tee seda, mis sulle meeldib ja tee seda hästi.

Lilia Raudheiding

Sotsiaaltöötaja
Lilia on lõpetanud 1983. aastal Tartu Riikliku Ülikooli. Erialaks füüsika ja pedagoogika. 2006. aastal lõpetas ta ka Tallinna Pedagoogilise Seminari sotsiaaltöö erialal.
Lilia on töötanud pikka aega erinevates kohalikes omavalitustes sotsiaaltöö spetsialistina ning samuti omab pikaaegset kogemust Tartu Puuetega Inimeste Koja rehabilitatsioonikomisjoni sotsiaaltöötajana. Ta on töötanud 6 aastat Sotsiaalkindlustusametis (SKA) järelevalve talituses peaspetsialisti, nõuniku ja talitusejuhataja, Hetkel on ta SKAs KOV (kohalike omavalituste) nõustamistalituse Lõuna piirkonna juht.
Lilia on omandanud lisateadmisi rohketelt koolitustelt: näiteks Tervise Arengu Instituudist lastekaitse põhikoolitused, motiveeriv intervjueerimine jne,
Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskusest nõustava järelevalve kompetentside tõstmine ja Forum Academicumist kohtunike koolitused laste õiguste, hooldusõiguste, laste heaolu kaitse, pärimisõiguse, eestkoste kohtupraktika ja seadmine jne.
Lilia suhtleb vabalt eesti ja vene keeles, vajadusel ka soome keeles ning vähesel määral inglise keeles.
 Liliale meeldib jalgrattaga sõita ja aiatööd teha ning kõige meelsamini veedab ta oma aega viie lapselapsega.