Psühholoogid

Anton Raudsepp

Füsioterapeut/ psühholoog
Anton töötab meil füsioterapeudina ja alates 2017. aastast ka psühholoogina. 
Tervishoiu Kõrgkoolis omandas ta füsioteraapia eriala ja  Tartu Ülikoolis psühholoogia.
Lisaks psühholoogiale on tema spetsiifiliseks valdkonnaks lastefüsioteraapia, spordifüsioteraapia, kehaline ettevalmistus. 
On eelnevalt töötanud füsioterapeudi ja jalgpalli treenerina. Oma teadmisi ammutab raamatutest, videomaterjalidest ning on osalenud Eesti Jalgpalli Liidu ning Tartu Ülikooli erialastel täiendkoolitustel.
Hobideks on sportimine ja psühholoogia, mida arvab, et on tore omavahel ühendada.
Antoni elu läbiv juhtmõte on: Roosa Patrick’u võtmehoidja!!!

Galina Halus

Psühholoog
Galina  teeb eesti- ja venekeelsed vastuvõtte. Galina on lõpetanud Tartu meditsiinikoolis bioanalüütikute eriala ja  Tartu Ülikoolis  Psühholoogia teaduskonna.
Eelnevalt on töötanud 13 aastat laborandina ja alates 2016. aastast meie ettevõttes psühholoogina. Täiendkoolitusi on saanud Konsultatsiooni ja süsteemsete lahenduste keskuses Olga Knjazeva juhendamisel. Galina emakeel on vene keel, aga suhtleb väga hästi eesti ja ka inglise keeles.
Galina töö- ja eraelu läbiv juhtmõte on: Kõik, mis toimub on ainult kasuks!

Katsiaryna Popakul

Psühholoog
Katsiaryna töötab meil venekeelse psühholoogina. Kui Katsiaryna meile 2015. aastal tööle tuli oli tema eesti keele oskus olematu, aga väga lühikese aja jooksul omandas ta keele ning täna võib julgelt öelda, et Katsiaryna saab aru ja räägib eesti keeles. Lisaks suhtleb ta vene, valgevene ja  poola keeles. Ta on lõpetanud Baranovitsi Riiklikus Ülikoolis (Valgevene) psühholoogia ja tehnoloogia eriala. Täiendavalt käib eestikeele kursustel ning  2010. aastal lõpetas jumestust ja küünetehniku kursused.
 Katsiaryna on särav kui päike ja tema suurimaks hobiks on rattasõit.

Tiiu Urva

Psühholoog
Lisaks Dorpat Tervise psühholoogi vastuvõttudele töötab Tiiu  psühholoogina haiglas ja koolis ( erivajadustega  laste kool – pervassiivsed arenghäired) ning on Tartu ja Tallinna Ülikooli taseme ja õpetajate koolituse lektor. Psühholoogia eriala magistriõppe on läbinud Tartu Riiklikus Ülikoolis ja alates 2007. aastast on ta  Tartu Ülikooli teadusmagister. Täiendavaid erialaseid teadmisi on omandanud  Taanis, Suurbritanias, Soomes ja Saksamaal. Tiiu suhtleb vabalt eesti ja inglise keeles. Teda kõnetavad erinevad kunsti- ja pereteraapia koolitused.

 

Maria Johanna Keedus

Psühholoog
Maria Johanna on omandanud bakalaureuse kraadi psühholoogias Inglismaal Dundee Ülikoolis
Eelnevalt on töötanud erinevates kinnipidamisasutustes psühholoogina. Ta on ennast täiendanud mitmetel Sisekaitseakadeemia Justiitskolledži ja Tartu Kriminaalhoolduse poolt korraldatud koolitustel.
Tema hobideks on sport ja vabas õhus liikumine ning ka õmblemine ja lauamängud.

Maris Vent

Psühholoog
Maris lõpetas Tartu Ülikooli psühholoogia magistriõppe 2020. aastal ja hetkel õpib pereterapeudiks Eesti Pereteraapia Koolis. Lisaks on Maris täiendanud end erialaselt aktiivsus-ja tähelepanuhäirete, käitumisteraapia autistlike ja erivajadustega lastele (ABA), psühhoteraapia töökeskkonnas, läbipõlemine, epilepsia ja mälu, teismeiga ja psühhopatoloogia, vägivald lähisuhtes, laste seksuaalne väärkohtlemine, sõltuvushäirete käsitlus ja sekkumine (AVAL) ning krooniline valu (primaarsed peavalud) alaselt. Läbitud on kognitiiv-käitumisteraapia ja motiveeriva intervjueerimise sissejuhatav kursus ja mänguteraapia. Lisaks on ta osalenud Soome Punase Risti IMPACT delegaatide koolitusel, Eesti Punase Risti päästetööd, esmaabi, põgenike esmahooldus, psühholoogiline nõustamine ja on läbinud Justiitsministeeriumi koolituse kriminaalhoolduses. Maris suhtleb lisaks eesti keelele vene-, inglise – ja hispaania keeles.
Ta on Eesti Punase Risti liige. Maris käib Flamenco tantsu trennis. Talle meeldib keeleõpe, psühholoogia, esmaabi.
Elu eesmärgiks on saavutada rahulolu!

Andres Valk

Psühholoog
Andres lõpetas Tartu Ülikooli psühholoogia erialal 2002. aastal. Tema kõrvalerialadeks oli eripedagoogika ja eesti keel.
Ta on töötanud praktiseeriva psühholoogina aastast 2003 nii rehabilitatsiooni- haridus- kui ka meditsiinisüsteemis. Andrese meelisvaldkond erialases töös on ärevushäired. Seda enam, et praegusel ajahetkel on nende esinemissagedus suurenenud. Ta on end täiendanud erinevates teraapiavormides (nt KKT, pereteraapia), samuti testide (kognitsioon, isiksus) osas. Lisaks on ta osalenud väga püaljudel pedagoogilistel koolitustel.
Andres suhtleb eesti ja inglise keeles vabalt, vene keeles igapäevaelus üsna vabalt (erialaselt pigem mitte nii hästi), saab suhtlustasandil hakkama ka prantsuse ja rootsi keelega.
Andrese suureks hobiks on lugemine ning huvi eesti keele ja kirjanduse vastu.

Liis Veski

Psühholoog

Karin-Margareth Epner

Psühholoog

Tetiana Panasiuk

Psühholoog
Tetiana on lõpetanud 2020. aastal Harkovi Riikliku Pedagoogilise Ülikoolis psühholoogia eriala. Lisaks on Tetianal ka ökonoomika-alane kõrgharidus.
Tetiana täiendab ennast pidevalt erialaselt. Ta on läbinud mitmeid positiivse psühholoogia kursuseid ja näiteks ka Punase Risti psühholoogilise esmaabi koolituse.
Ta omab väga pikaaegset töökogemust rahanduse valdkonnas. Psühholoogina on ta töötanud 6 aastat.
Ukrainas töötas ta nii üksikisikute kui ka gruppidega. Nõustades nii enesearengu, töökollektiivide hea atmosfääri loomist aga pakkus ka paariteraapiat. Eestis on tema peamiseks töövaldkonnaks sotsiaalne ja tööalane rehabilitatsioon. Ta töötab nii laste, kui ka noorukitega aga ka tööealistega. Tema nõustamisvaldkond on väga lai. Alustades peresuhetest kuni uutes olukordades kohanemiseni (sõjapõgenikud).
Tetiana suhtleb vabalt ukraina ja vene keeles. Eesti ja inglise keelt valdab ta veel väga vähe.
Tetiana armastab elu, ning õpetab seda ka teistele.

Olga Nekrassova

Logopeed / psühholoog
Olga lõpetas 2006. aastal Tartu Ülikooli Narva Kolledži koolieelse lasteaiaõpetaja eriala.
2007. aastal lõpetas ta Tallinna Sotsiaal-Humanitaarinstituudi psühholoogi – logopeedi eriala.
Antud hetkel õpib ta Tartu Ülikoolis ja Peterburi Puškini Ülikoolis magistritasemel. Valdavalt on ta ennast erialaselt täiendanud Tartu Ülikooli, Logopeedide Ühingu ja Hariduse Tugiteenuste Keskuse poolt pakutavatel seminaridel ja koolitustel.

Ta on 10 aastat töötanud Tartumaal erinevates lasteaedades logopeedina ja rühmaõpetajana.
Praegu töötab ta Tartu Kelluke Lasteaia tasandusrühma logopeedina.

Olga töötab valdavalt kõneprobleemidega väikelaste ja koolieelikutega ning pakub nende perede tuge.
Oma töös kasutab ta tihti logopeedilisi massaažitehnikaid ja logorütmilisi tegevusi.

Olga suhtleb vabalt eesti ja vene keeles. Saab hakkama ka saksa keelega.

Vaba ajal meeldib Olgale viibida looduses ja teha sporti.

Tema tööelu juhtmõte on „Iga päev on erinev ja kordumatu nagu iga laps“.

.