Psühholoogid

Maris Vent

Psühholoog
Maris lõpetas Tartu Ülikooli psühholoogia õppekava 2015. aastal. Enne psühholoog/nõustajana tööle asumist töötas  ta 10 aastat müügisekretärina.  Lisaks ülikoolis omandatule on Maris täiendanud end erialaselt aktiivsus-ja tähelepanuhäirete, käitumisteraapia autistlike ja erivajadustega lastele, psühhoteraapia töökeskkonnas, epilepsia ja mälu, teismeiga ja psühhopatoloogia,vägivald lähisuhtes alaselt. Lisaks on osalenud Soome Punase Risti IMPACT delegaatide koolitusel,  Eesti Punase Risti päästetööd, esmaabi, põgenike esmahooldus, psühholoogiline nõustamise koolitusel ja on läbinud Justiitsministeeriumi koolituse kriminaalhoolduses. Maris suhtleb lisaks eesti keelele vene-, inglise – ja hispaania keeles.
Ta on Eesti Punase Risti liige. Maris käib Flamenco tantsu trennis. Talle meeldib keeleõpe, psühholoogia, esmaabi.
Elu eesmärgiks on saavutada rahulolu!

Katsiaryna Popakul

Psühholoog
Katsiaryna töötab meil venekeelse psühholoogina. Kui Katsiaryna meile 2015. aastal tööle tuli oli tema eesti keele oskus olematu, aga väga lühikese aja jooksul omandas ta keele ning täna võib julgelt öelda, et Katsiaryna saab aru ja räägib eesti keeles. Lisaks suhtleb ta vene, valgevene ja  poola keeles. Ta on lõpetanud Baranovitsi Riiklikus Ülikoolis (Valgevene) psühholoogia ja tehnoloogia eriala. Täiendavalt käib eestikeele kursustel ning  2010. aastal lõpetas jumestust ja küünetehniku kursused.
 Katsiaryna on särav kui päike ja tema suurimaks hobiks on rattasõit.

Anton Raudsepp

Füsioterapeut/ psühholoog
Anton töötab meil füsioterapeudina ja alates 2017. aastast ka psühholoogina. 
Tervishoiu Kõrgkoolis omandas ta füsioteraapia eriala ja  Tartu Ülikoolis psühholoogia.
Lisaks psühholoogiale on tema spetsiifiliseks valdkonnaks lastefüsioteraapia, spordifüsioteraapia, kehaline ettevalmistus. 
On eelnevalt töötanud füsioterapeudi ja jalgpalli treenerina. Oma teadmisi ammutab raamatutest, videomaterjalidest ning on osalenud Eesti Jalgpalli Liidu ning Tartu Ülikooli erialastel täiendkoolitustel.
Hobideks on sportimine ja psühholoogia, mida arvab, et on tore omavahel ühendada.
Antoni elu läbiv juhtmõte on: Roosa Patrick’u võtmehoidja!!!

Tiiu Urva

Psühholoog
Lisaks Dorpat Tervise psühholoogi vastuvõttudele töötab Tiiu  psühholoogina haiglas ja koolis ( erivajadustega  laste kool – pervassiivsed arenghäired) ning on Tartu ja Tallinna Ülikooli taseme ja õpetajate koolituse lektor. Psühholoogia eriala magistriõppe on läbinud Tartu Riiklikus Ülikoolis ja alates 2007. aastast on ta  Tartu Ülikooli teadusmagister. Täiendavaid erialaseid teadmisi on omandanud  Taanis, Suurbritanias, Soomes ja Saksamaal. Tiiu suhtleb vabalt eesti ja inglise keeles. Teda kõnetavad erinevad kunsti- ja pereteraapia koolitused.

 

Galina Halus

Psühholoog
Galina  teeb eesti- ja venekeelsed vastuvõtte. Galina on lõpetanud Tartu meditsiinikoolis bioanalüütikute eriala ja  Tartu Ülikoolis  Psühholoogia teaduskonna.
Eelnevalt on töötanud 13 aastat laborandina ja alates 2016. aastast meie ettevõttes psühholoogina. Täiendkoolitusi on saanud Konsultatsiooni ja süsteemsete lahenduste keskuses Olga Knjazeva juhendamisel. Galina emakeel on vene keel, aga suhtleb väga hästi eesti ja ka inglise keeles.
Galina töö- ja eraelu läbiv juhtmõte on: Kõik, mis toimub on ainult kasuks!

Lili Kukk

Psühholoog

Psühholoogi hariduse (BA) omandas Lili Tartu Ülikoolis  ning hetkel jätkab samas ülikoolis magistriõpinguid, spetsialiseerumisega kliinilisele psühholoogiale.
Lili töötab peamiselt täiskasvanutega, põhiteemadeks on stress, ärevushäired, meeleoluhäired. Lili peab oma tugevusteks nõustajana eelkõige põhjalikkust, positiivset ellusuhtumist ja suurt empaatiavõimet. Huvi pakuvad eelkõige kognitiiv – käitumisteraapia ning lahenduskeskne lühiteraapia.

Lilile meeldib lugeda psühholoogiaalast teaduskirjandust ning ta täiendab ennast pidevalt erialastel seminaridel ja koolitustel. Lili on elanud ja töötanud aastaid Soomes, lisaks eesti ja vene emakeelega klientidele, võtab vastu ka soome ja inglise keelt kõnelevaid kliente.

Põhimõte, et tegelikult on väga vähe vaja selleks, et olla õnnelik  – on mõte, mida ta igapäevaselt ikka ja jälle nii endale kui lähedastele püüab meelde tuletada ning kaaslasi armastab ta julgustada sõnadega: nii mõnigi asi paistab senikaua võimatu, kuni sa seda proovinud ei ole!

Arma Vahtra

Psühholoog