Logopeedid / eripedagoogid

Evi Müller-Mölder

Logopeed - eripedagoog
Evi on meie juures töötanud juba palju aastaid logopeed-eripedagoogina. 1976. aastal omandas ta  Tartu Riiklik Ülikoolis logopeedi ja eripedagoogi kvalifikatsiooni. Täiendanud on  ennast andragoogika erialal. Eelnevalt on töötanud logopeedina, metoodikuna täiskasvanute täienduskoolituses, projektijuhina. Staažika logopeedina on tal kogunenud kogemusi juba üle 20 aasta. Tema spetsiifiliseks valdkonnaks on  laste ja täiskasvanute kõneravi, nõustamine, diagnostika. Täiendavaid teadmisi  saab iga-aastastest erialastest täiendkoolitustest logopeedia valdkonnas ja selle piirialadel (neuroloogia ja keel)  + täiendusi ka andragoogika ja  projektijuhtimise valdkondadest.
Kogu Evi elu on talle tähtis. Tahab olla terve ja oma eluga hästi toime tulla.
Hobiks on luusida metsas ja kuulata, mida metsal talle öelda on.

Eve Murula

Logopeed - eripedagoog
Eve töötab meil logopeed – eripedagoogina. Ta on lõpetanud  Tartu Riikliku Ülikooli, ajaloo teaduskonna, eripedagoogika osakonna 1991. aastal. Alates lõpetamisest on töötanud  lasteaia- ja koolilogopeedina. Et end erialaselt vormis hoida võtab pidevalt osa logopeedidele suunatud täiendõppe kursustest.   Ta on pälvinud Tabivere valla tänukirja, kohusetundliku töö ja suure haridusliku panuse andmise eest erivajadustega laste arengusse.
Tema töömotivaatoriks ja elumotoks on: Kõike mida teed, tee kirega!

Liidia Merkuljeva

Logopeed - eripedagoog
Liidia on meil logopeed – eripedagoog ja teeb venekeelseid vastuvõtte. Liidia on õppinud Riia Pedagoogilises Koolis lasteaiakasvatajaks. Tartu Riikliku Ülikoolis lõpetas defektoloogia osakonna logopeed-eripedagoogi, abikooli õpetaja ja erilasteaia metoodiku erialad. Logopeedina on ta töötanud juba üle 30 aasta. Ta tegeleb nii erivajadustega laste kui ka täiskasvanutega. Liidia juures saavad abi lapsed, kes ei kõnele või on hakanud hilja rääkima, kelle kõne on ebaselge ja agrammatiline. Spetsiifiline valdkond on erivajadusega laste kõnearendus – häälikute parandamine. Liidia täiendab end pidavelt ja teeb seda üsna tihti Sankt Peterburgi Herzeni  Pedagoogikaülikoolis, Narva Kolledžis või Tartu Ülikoolis. Liidia emakeel on vene keel, aga räägib väga hästi ka eesti keeles.
Vabal ajal hoiab end aktiivsena,  käib paju jalutamas, ujub Auras. Eriti meeldib tal käia teatris ka kontsertitel, lugeda raamatuid, mängida lastelastega.

Valentina Murova

Logopeed - eripedagoog
Valentinal on meie juures logopeed – eripedagoogi venekeelsed vastuvõtud. Ta on omandanud Tartu Ülikoolis eripedagoogika eriala.  Aastatel 1972-1974 omandas meditsiiniõe elukutse Tartu Meditsiinikoolis. Valentina on eelnevalt töötanud meditsiiniõena Lätis,  Kazahstanis ja Tartu Lastekliinikus. Alates 1990 aastast on töötanud logopeedina erinevates lasteaedades. Tema emakeel on vene keel, suhtleb vabalt  eesti keeles, natukene valdab inglise- ja poola keelt.

Natalia Dovlatjan

Logopeed
Natalia teeb meil venekeelseid logopeedi vastuvõtte. Lisaks töötab lasteaias  eripedagoogi ja logopeedina. Ta on õppinud Tallinna Majandustehnikumis, Jaroslavli Riiklikus Pedagoogilises Ülikoolis omandanud pedagoog-psühholoogi ja õpetaja-logopeed eriala. Eelnevalt on töötanud õmblejana, instruktorina, logopeedina.
Natalia spetsiifiliseks valdkonnaks on autismi ja intellektipuudega laste kasvatamine ja õpetamine. Talle meeldib regulaarselt lugeda eralakirjandust ning enesetäiendamiseks osaleb erialakoolitustel. Natalia emakeel on venekeel, aga suhtleb ka eesti  ja inglise keeles.
Tema hobideks on kunstiline kujundus, aiandus, reisimine. Natalia on aus, vastutustundeline ja rõõmsameelne inimene.

Annika Labent

Eripedagoog
Eripedagoogina meil töötav Annika on lõetanud Tartu Ülikooli eripedagoogika õppekava  haridusteaduse bakalaureuseõppe. 2006 aastal alustas õpinguid eripedagoogika ja logopeedia magistriõppes. On läbinud mitmeid logopeedia ja eripedagoogika praktikad nii koolis kui ka lasteaias. Annika on töötanud logopeedi ametikohal  mitmes  lasteaias, kus tegeles peamiselt lasteaialaste kõne arengu hindamise, kõne ja psüühiliste protsesside arendamise ning õpetajate ja lastevanemate nõustamisega.
Lisaks meie juures töötamisele on Annika Tartu lasteaia Ristikhein kõnepuuetega ja spetsiifiliste arenguhäiretega laste rühma logopeed. 
Täiendkoolitusena on läbinud Eesti Logopeedide Ühingu korraldatud  koolituse Standardiseeritud kõnetesti kasutamine 5-6 aastaste laste kõne uurimisel. 2016 aastal osales Annika Eesti logopeedide Ühingu korraldatud III Baltimaade logopeediakongressil: Kõneapraksia.
Oma töös peab oluliseks lapse hindamisel lapsekesksust ja valdkondade paljusust.
Annika üheks eesmärgiks on, et teraapiatunnid toetaksid ka lapse enesehinnangut ja usku iseendasse.

 

Liis Lättemäe

Logopeed – eripedagoog
Liis on haridusteaduste magister (eripedagoogika, õpiraskuste pedagoogika). Lõpetas Tartu Ülikooli 2012. aastal. Ülikooli õpingute ajal töötas ta  pimedate ja nägemispuudega ning ka liitpuudega lastega. Lisaks Dorpat Tervises töötamisele on Liisi üldlogopeed tavalasteaias. Liisi huvitavad enim ATH ja tähelepanuprobleemid, sh käitumishäired ning ka autismimipedagoogika valdkond. Valdavalt on ta end täiendanud Tartu Ülikooli, Logopeedide Ühingu ja Eesti Lasteaednike Liidu poolt pakutavatel täiendkoolitustel.
peab oma suurimateks saavutusteks  oma kahe lapse sündi. Tema poeg ja tütar motiveerivad teda olema parem inimene ning pingutama ka väga rasketes olukordades. Tema juhtmõte on: “Elada tuleb nii, et väärtustad iseenda heaolemist ja tundeid ning julged teha oma elus vajalikke muutusi ja lõpetamisi. Kui oled ise õnnelik ja rahul, on õnnelikud ka sinu lähedased!”