Logopeedid / eripedagoogid

Evi Müller-Mölder

Logopeed / eripedagoog
Evi on meie juures töötanud juba palju aastaid logopeed-eripedagoogina. 1976. aastal omandas ta  Tartu Riiklik Ülikoolis logopeedi ja eripedagoogi kvalifikatsiooni. Täiendanud on  ennast andragoogika erialal. Eelnevalt on töötanud logopeedina, metoodikuna täiskasvanute täienduskoolituses, projektijuhina. Staažika logopeedina on tal kogunenud kogemusi juba üle 20 aasta. Tema spetsiifiliseks valdkonnaks on  laste ja täiskasvanute kõneravi, nõustamine, diagnostika. Täiendavaid teadmisi  saab iga-aastastest erialastest täiendkoolitustest logopeedia valdkonnas ja selle piirialadel (neuroloogia ja keel)  + täiendusi ka andragoogika ja  projektijuhtimise valdkondadest.
Kogu Evi elu on talle tähtis. Tahab olla terve ja oma eluga hästi toime tulla.
Hobiks on luusida metsas ja kuulata, mida metsal talle öelda on.

Eve Murula

Logopeed / eripedagoog
Eve töötab meil logopeed – eripedagoogina. Ta on lõpetanud  Tartu Riikliku Ülikooli, ajaloo teaduskonna, eripedagoogika osakonna 1991. aastal. Alates lõpetamisest on töötanud  lasteaia- ja koolilogopeedina. Et end erialaselt vormis hoida võtab pidevalt osa logopeedidele suunatud täiendõppe kursustest.   Ta on pälvinud Tabivere valla tänukirja, kohusetundliku töö ja suure haridusliku panuse andmise eest erivajadustega laste arengusse.
Tema töömotivaatoriks ja elumotoks on: Kõike mida teed, tee kirega!

Liidia Merkuljeva

Logopeed / eripedagoog
Liidia on meil logopeed – eripedagoog ja teeb venekeelseid vastuvõtte. Liidia on õppinud Riia Pedagoogilises Koolis lasteaiakasvatajaks. Tartu Riikliku Ülikoolis lõpetas defektoloogia osakonna logopeed-eripedagoogi, abikooli õpetaja ja erilasteaia metoodiku erialad. Logopeedina on ta töötanud juba üle 30 aasta. Ta tegeleb nii erivajadustega laste kui ka täiskasvanutega. Liidia juures saavad abi lapsed, kes ei kõnele või on hakanud hilja rääkima, kelle kõne on ebaselge ja agrammatiline. Spetsiifiline valdkond on erivajadusega laste kõnearendus – häälikute parandamine. Liidia täiendab end pidavelt ja teeb seda üsna tihti Sankt Peterburgi Herzeni  Pedagoogikaülikoolis, Narva Kolledžis või Tartu Ülikoolis. Liidia emakeel on vene keel, aga räägib väga hästi ka eesti keeles.
Vabal ajal hoiab end aktiivsena,  käib paju jalutamas, ujub Auras. Eriti meeldib tal käia teatris ka kontsertitel, lugeda raamatuid, mängida lastelastega.

Valentina Murova

Logopeed / eripedagoog
Valentinal on meie juures logopeed – eripedagoogi venekeelsed vastuvõtud. Ta on omandanud Tartu Ülikoolis eripedagoogika eriala.  Aastatel 1972-1974 omandas meditsiiniõe elukutse Tartu Meditsiinikoolis. Valentina on eelnevalt töötanud meditsiiniõena Lätis,  Kazahstanis ja Tartu Lastekliinikus. Alates 1990 aastast on töötanud logopeedina erinevates lasteaedades. Tema emakeel on vene keel, suhtleb vabalt  eesti keeles, natukene valdab inglise- ja poola keelt.

Eike Tähnas

Tegevusterapeut / eripedagoog
Eike on üks staažikamaid tegevusterapeute Eestis ja lisaks on tal magistrikraad eripedagoogikas.
Eike on töötanud nii suures rehabilitatsioonikeskuses kui ka taastusravi kliinikus ja puuetega laste perekeskuses tegevusterapeudi, eripedagoogi ja tegevusjuhendajana. Tal on pikaajaline töökogemus häirunud tegevusvõimega laste ja täiskasvanute õpetamisel ja juhendamisel erinevates reha-meeskondades. Kõige rohkem on ta varasema töökogemuse käigus tegelenud neuroloogiliste, traumatoloogiliste ja arenguhäiretega laste ning täiskasvanutega.
Erialaseid teadmisi täiendab Eike iseseisvalt erialast kirjandust lugedes ja erialaliitude poolt pakutud koolitustel osaledes.
Oma töös on Eike lähtunud mõttest, et mitte keegi ei tea, mida ta teha suudab, enne, kui ta proovib. Samuti on tema jaoks oluline mõttetera, mine alati nii kaugele, kui näed ja kui kohale jõuad, näed kaugemale.
Eike suhtleb vabalt eesti ja vene keeles.

Natalia Dovlatjan

Logopeed
Natalia teeb meil venekeelseid logopeedi vastuvõtte. Lisaks töötab lasteaias  eripedagoogi ja logopeedina. Ta on õppinud Tallinna Majandustehnikumis, Jaroslavli Riiklikus Pedagoogilises Ülikoolis omandanud pedagoog-psühholoogi ja õpetaja-logopeed eriala. Eelnevalt on töötanud õmblejana, instruktorina, logopeedina.
Natalia spetsiifiliseks valdkonnaks on autismi ja intellektipuudega laste kasvatamine ja õpetamine. Talle meeldib regulaarselt lugeda eralakirjandust ning enesetäiendamiseks osaleb erialakoolitustel. Natalia emakeel on venekeel, aga suhtleb ka eesti  ja inglise keeles.
Tema hobideks on kunstiline kujundus, aiandus, reisimine. Natalia on aus, vastutustundeline ja rõõmsameelne inimene.

Liis Lättemäe

Logopeed / eripedagoog
Liis on haridusteaduste magister (eripedagoogika, õpiraskuste pedagoogika). Lõpetas Tartu Ülikooli 2012. aastal. Ülikooli õpingute ajal töötas ta  pimedate ja nägemispuudega ning ka liitpuudega lastega. Lisaks Dorpat Tervises töötamisele on Liisi üldlogopeed tavalasteaias. Liisi huvitavad enim ATH ja tähelepanuprobleemid, sh käitumishäired ning ka autismimipedagoogika valdkond. Valdavalt on ta end täiendanud Tartu Ülikooli, Logopeedide Ühingu ja Eesti Lasteaednike Liidu poolt pakutavatel täiendkoolitustel.
peab oma suurimateks saavutusteks  oma kahe lapse sündi. Tema poeg ja tütar motiveerivad teda olema parem inimene ning pingutama ka väga rasketes olukordades. Tema juhtmõte on: “Elada tuleb nii, et väärtustad iseenda heaolemist ja tundeid ning julged teha oma elus vajalikke muutusi ja lõpetamisi. Kui oled ise õnnelik ja rahul, on õnnelikud ka sinu lähedased!”

Olga Nekrassova

Logopeed / psühholoog
Olga lõpetas 2006. aastal Tartu Ülikooli Narva Kolledži koolieelse lasteaiaõpetaja eriala.
2007. aastal lõpetas ta Tallinna Sotsiaal-Humanitaarinstituudi psühholoogi – logopeedi eriala.
Antud hetkel õpib ta Tartu Ülikoolis ja Peterburi Puškini Ülikoolis magistritasemel. Valdavalt on ta ennast erialaselt täiendanud Tartu Ülikooli, Logopeedide Ühingu ja Hariduse Tugiteenuste Keskuse poolt pakutavatel seminaridel ja koolitustel.

Ta on 10 aastat töötanud Tartumaal erinevates lasteaedades logopeedina ja rühmaõpetajana.
Praegu töötab ta Tartu Kelluke Lasteaia tasandusrühma logopeedina.

Olga töötab valdavalt kõneprobleemidega väikelaste ja koolieelikutega ning pakub nende perede tuge.
Oma töös kasutab ta tihti logopeedilisi massaažitehnikaid ja logorütmilisi tegevusi.

Olga suhtleb vabalt eesti ja vene keeles. Saab hakkama ka saksa keelega.

Vaba ajal meeldib Olgale viibida looduses ja teha sporti.

Tema tööelu juhtmõte on „Iga päev on erinev ja kordumatu nagu iga laps“.

.

Liis Tammesalu

Logopeed / eripedagoog

Kaisa Elise Kikas

Eripedagoog

Saima Salomon

Logopeed / eripedagoog