Terapeudid / nõustajad

Naima Varris

Rehabilitatsiooniteenuste koordinaator/kogemusnõustaja

Eike Tähnas

Tegevusterapeut / eripedagoog
Eike on üks staažikamaid tegevusterapeute Eestis ja lisaks on tal magistrikraad eripedagoogikas.
Eike on töötanud nii suures rehabilitatsioonikeskuses kui ka taastusravi kliinikus ja puuetega laste perekeskuses tegevusterapeudi, eripedagoogi ja tegevusjuhendajana. Tal on pikaajaline töökogemus häirunud tegevusvõimega laste ja täiskasvanute õpetamisel ja juhendamisel erinevates reha-meeskondades. Kõige rohkem on ta varasema töökogemuse käigus tegelenud neuroloogiliste, traumatoloogiliste ja arenguhäiretega laste ning täiskasvanutega.
Erialaseid teadmisi täiendab Eike iseseisvalt erialast kirjandust lugedes ja erialaliitude poolt pakutud koolitustel osaledes.
Oma töös on Eike lähtunud mõttest, et mitte keegi ei tea, mida ta teha suudab, enne, kui ta proovib. Samuti on tema jaoks oluline mõttetera, mine alati nii kaugele, kui näed ja kui kohale jõuad, näed kaugemale.
Eike suhtleb vabalt eesti ja vene keeles.

Kristine Kiik

Kogemusnõustaja
Kristine on õppinud Perekasvatuse Instituudis erivajadustega laste tugiisikuks. Samuti on ta läbinud Leoski koolituskeskuses kogemusnõustaja koolituse. Lisaks on ta õppinud Rene Bürklandi käe all Hiina meditsiini.
Kristine on olnud aastakümneid erivajadusega lapse hooldaja ja on töötanud Dorpat Tervises kogemusnõustjana 2023. aastast.
Tema peamine töövaldkond on erivajadustega lastevanemate toetamine ja oma kogemuste jagamine nendega.
Ta täiendab ennast pidevalt osaledes autismi alastel loengutel ja seminaridel.
Kristine suhtleb eesti, vene ja inglise keeles.
Vabal ajal meeldib Kristinele tegeleda kunstiga, käia laulmas ja mängida klaverit. Lisaks on ta juba mitmeid aastaid tegelenud Tai poksiga.

Heldur Otsa

Kogemusnõustaja